Manpower post 3

Izmaiņas darba likumā no 2015. gada

Līdz ar 2015. gada iestāšanos stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas ieviesīs virkņu izmaiņas, sākot ar darba līguma noslēgšanu un beidzot ar darba un atpūtas laika tiesisko regulējumu.

Sāciet 2015. gadu, būdami informēti par svarīgākajām izmaiņām:http://goo.gl/1lQM0v