Grozījumi darba likumā

Grozijumi-darba-likuma-Manpower

Darbiniekam, kura aprūpē ir viens vai divi bērni līdz 14 gadu vecumam, tiek paredzētas tiesības uz vismaz vienu apmaksātu papildatvaļinājuma dienu gadā.
Paredzēts arī, ka ikgadējo apmaksāto papildatva…

Izmaiņas darba likumā no 2015. gada

Manpower post 3

Līdz ar 2015. gada iestāšanos stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas ieviesīs virkņu izmaiņas, sākot ar darba līguma noslēgšanu un beidzot ar darba un atpūtas laika tiesisko regulējumu.
Sāciet 2015.…

Izmaiņas sociālajā jomā no 2015. gada

Manpower post 2

No 2015. gada 1.janvāra ir spēkā vairākas iedzīvotājiem pozitīvas izmaiņas ne tikai darba likumā, bet arī sociālajā jomā, piemēram, vairs nebūs „griestu” vairākiem pabalstiem.
Precīzāk par svarīgākajā…

Kā rīkoties, ja aizkavējies darbā?

Manpower post 1

Atkal aizkavējāties darbā? Atgādiniet savam darba dēvējam: darba likums stingri nosaka, ka virsstundu darbs ir pieļaujams tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstveidā. Turklā…