Manpower post 1

Kā rīkoties, ja aizkavējies darbā?

Atkal aizkavējāties darbā? Atgādiniet savam darba dēvējam: darba likums stingri nosaka, ka virsstundu darbs ir pieļaujams tikai tad, ja darbinieks un darba devējs par to vienojušies rakstveidā. Turklāt darba devējam ir obligāts pienākums par virsstundu darbu maksāt darbiniekam piemaksu ne mazāk kā 100% apmērā!