Biznesa ētikas kodekss

Mūsu biznesa ētikas kodekss visā organizācijā atbalsta ētisku attieksmi. Vēlamies nodarboties ar pareizajām lietām un paveikt to nevainojami.
To pašu gaidām arī no saviem partneriem, ar kuriem ikdienā sadarbojamies. ManpowerGroup biznesa ētikas kodekss visiem ir pieejams mūsu mājas lapā (Code of Business Conduct and Ethics).

Datu aizsardzība

Kā pasaules līderis nodarbinātības pakalpojumu nozarē ManpowerGroup palīdz gan uzņēmumiem gan indivīdiem orientēties mainīgajā darba pasaulē. Cilvēki ir mūsu biznesa galvenā sastāvdaļa un mēs ļoti nopietni attiecamies pret viņu personīgās informācijas privātumu un drošību. Manpower grupai privātums ir kas daudz vairāk par datu aizsardzības normu pildīšanu. Mēs rīkojamies tā kā no mums to sagaida vairāk kā 4 miljoni cilvēki, kas ir atraduši darba vietu pateicoties Manpower.

ManpowerGroup datu aizsardzības principus regulē dokuments Global Data Privacy Principles. Mēs respektējam personu privātumu ar šādiem līdzekļiem:

  • Cilvēkiem, kas sazinās ar mums, mēs darām zināmu, kādu personīgo informāciju mēs ievācam un kāpēc.
  • Mēs respektējam personīgās izvēles par mūsu informācijas ievākšanu, lietošanu un koplietošanu.
  • Mēs ievācam, lietojam un saglabājam tikai to personīgo informāciju, kas ir būtiska un noderīga mūsu uzņēmējdarbības jomā.
  • Mēs pieliekam pūliņus, lai uzturētu personas informāciju precīzu un aktuālu.
  • Mēs lietojam informācijas drošības aizsarglīdzekļus, lai aizsargātu personas informāciju.
  • Mēs ierobežojam piekļuvi personas informācijai un tās izpaušanu.
  • Mēs saglabājam tikai to personas informāciju, kas ir vajadzīga, lai pildītu savas uzņēmējdarbības un juridiskās saistības.
  • Ja tas ir iespējams, mēs piedāvājam personām iespēju skatīt un aktualizēt informāciju, kas par tām ir mūsu rīcībā.
  • Mēs nodrošinām izdevību cilvēkiem uzdot jautājumus un reģistrēt sūdzības.

Daudzveidība

Kā starptautiska organizācija Manpower apzinās, ka mūsu darbinieki, nomas darbinieki, klienti un sadarbības partneri ir dažādi, ko mēs novērtējam un akceptējam.
Uzņēmuma ManpowerGroup skatījumā dažādība nozīmē dažādas rases, dažādu izcelsmi, reliģiju, kultūras tradīcijas, dzimumu, vecumu, darbaspējas un seksuālo orientāciju. Mēs sagaidām un atbalstām savstarpēju cieņu un sapratni starp dažādas izcelsmes cilvēkiem.
Mūsu biznesa būtība – darbinieku savešana ar darba devējiem – piešķir mums priekšrocību veikt ieguldījumu daudzveidības attīstībā globālā mērogā. Uzņēmums ManpowerGroup bija pirmais, kas sievietēm izveidoja iespēju strādāt darba tirgū, jo 1948. gadā iespēja sievietēm strādāt ārpus mājām vai veidot karjeru nebija vēl sociāli akceptēta. Šis praktiskais atbalsts turpinās arī šodien. Pēc mūsu uzņēmuma pēdējā pētījuma, 70% no mūsu darbiniekiem un 60% no vadošajiem darbiniekiem ir sievietes. ManpowerGroup ir bijusi nozīmīga loma arī mazākumtautību nodarbinātībā, piedāvājot viņiem darbu 1960. gadu sākumā, kas bija dažādu rasu pārstāvjiem visdumpinieciskākais laika periods ASV darba tirgū.

Darbinieku veselība un darba drošība

ManpowerGroup saviem darbiniekiem cenšas radīt tādu darba vidi, kas ļauj viņiem justies droši un saudzēti.
Mums ir svarīgi, lai mūsu darbība atbilstu darba drošības un veselības standartiem.
Ar tādu pašu uzmanību attiecamies arī pret savu nomas darbinieku darba nosacījumiem viņu darba uzņēmumos.
2008. gadā tika nodibināta ManpowerGroup darbinieku darba drošības un veselības padome (ManpowerGroup’s Employee Health and Safety Council (EHS Council)), lai globāli, reģionāli vai valsts līmenī uzlabotu darba vides apstākļus ManpowerGroup birojos.
Padomes darbs no 2011. gada ir saistīts ar ManpowerGroup vidi, veselības un darba drošības nozaru vadības sistēmu (EMS).
Padomes mērķis ir dalīties un attīstīt paraugpraksi, kā arī veikt tās analīzi. Padome nodarbojas ar sekojošajiem jautājumiem: drošības programmu inventarizācija, EHS (Employee Health and Safety) statistika un uzlabojumu ieteikumu izteikšana, lai samazinātu ar darbu saistītu negadījumu un arodslimību skaitu un smaguma pakāpi.

Vide

ManpowerGroup savā darbībā saudzē apkārtējo vidi. Kā pakalpojumus sniedzošs uzņēmums, mēs ietekmējam apkārtējo vidi maz, salīdzinot ar rūpniecības uzņēmumiem. Tomēr, lai samazinātu mūsu negatīvo ietekmi uz vidi, visās savās darbībās mēs ierobežojam atkritumu daudzumu un enerģijas patēriņu.
2011. gada pirmajā pusē ManpowerGroup attīstīja pirmo vides, veselības un darba drošības vadības programmu Environment, Health and Safety Management System (EMS). Šajā dokumentā tika noformulēti pamatprincipi, kas palīdz atpazīt, izmērīt un attīstīt galvenos darba vides (EMS) rādītājus.
EMS programmas pamatprincipi ir samazināt-atkārtoti izmantot-pārstrādāt (Reduce/Reuse/Recycle). Tā īstenošanā mēs dalāmies ar pieredzi un meklējam attīstības iespējas. Mūsu galvenie mērķi ir darbinieku drošība un ūdens un enerģijas taupība, lai samazinātu savu ekoloģisko pēdu un atkritumu daudzumu.

Cilvēku tirdzniecība

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma. Tiek lēsts, ka ik brīdi 12,3 miljoni cilvēku veic piespiedu darbu vai tiek pakļauti seksuālo pakalpojumu sniegšanai. Cilvēku tirdzniecība šobrīd pēc lieluma ir trešā lielākā nelegālā darbība uz planētas, kurai priekšā ir ieroču un narkotiku tirdzniecība. Visās valstīs, kurās darbojas ManpowerGroup, ir sastopama šī problēma un tas arī ir par iemeslu, kādēļ ManpowerGroup sevi ir saistījusi ar akciju „End Human Trafficking Now!”.
ManpowerGroup bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas pievienojās Atēnu Ētikas Principu programmai (Athens Ethical Principles), saskaņā ar kuru ir kategoriski pret cilvēku tirdzniecību, t.i. sadarbība netiek veikta ne ar vienu uzņēmumu, kas jebkādā veidā gūst peļņu no cilvēku tirdzniecības. Tas attiecas gan uz mūsu klientiem, gan piegādātājiem, gan arī uz citiem biznesa partneriem.
ManpowerGroup pūles, lai arī citi uzņēmumi atbalstītu viņu principus, ir novedušas līdz tam, ka vairāk nekā 12 000 organizācijas ir parakstījušas šo aktu vai arī ir netiešā saistībā ar to caur savas darbības nozares federāciju.
ManpowerGroup ikdienā nodarbojas ar to, ka palīdz darba meklētājiem atrast piemērotu darbu. Cilvēku tirdzniecība atņem cilvēkiem to pamattiesības, par ko ManpowerGroup uzskata iespēju veikt godīgu darbu par taisnīgu samaksu.
Ar aprakstīto ētikas principu ieviešanu savā uzņēmumā, ManpowerGroup dod savu ieguldījumu cīņā pret cilvēku tirdzniecību visā pasaulē.

Partnerattiecības un piegādes ķēde

Darbojoties 80 pasaules valstīs mums ir izveidojies plašs piegādātāju tīkls. Uzņēmums vēlās, lai visas filiāles un ar piegādātājiem saistītie darbinieki izprastu un ievērotu ManpowerGroup piegādes standartu „Supply Chain Business Partner Policy”, kas ir izveidots saskaņā ar mūsu vērtībām un kultūru.
Mēs gaidām, lai mūsu sadarbības partneri darbotos atbildīgi, izturētos ētiski un samazinātu savu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.
Uzņēmumam ManpowerGroup ir kategoriski pret piespiedu darbu, bērnu darbaspēka izmantošanu un cilvēku tirdzniecību. Saskaņā ar „Athens Ethical Principles” programmu, mēs apzināti nesadarbojamies ne ar vienu uzņēmumu, kas jebkādā veidā gūst peļņu no cilvēku tirdzniecības vai ļaunprātīgas attieksmes pret cilvēkiem.
ManpowerGroup vēlas virzīt savus piegādātājus, lai tie atbalstītu mūsu ētiskās vērtības un principus, kas ir izklāstīti mūsu piegādātāju atlases dokumentā (Supplier Approval Processes).
Atšķirību gadījumā ManpowerGroup piekrīt kompromisam ar priekšnoteikumu, ka sadarbības partneris aktīvi turpina virzīties minēto principu virzienā. Sadarbības izbeigšana ar piegādātāju, kas neuzrāda nekādu progresu, lai saskaņotu savu darbību ar iepriekš aprakstītajiem ManpowerGroup biznesa principiem, ir pēdējais līdzeklis.

Sociālie mediji

Sociālo mediju līdzdalība palielina mūsu iespējas jaunu ideju un talantu meklēšanā. Izmantojot sociālos medijus, svarīgi ir atturēties no visādām tiešsaistes darbībām, kas varētu kaitēt ManpowerGroup reputācijai.

Apmācības un mūžizglītība

ManpowerGroup uzskata, ka mūžizglītība ir svarīga visiem mūsu darbiniekiem un nomas darbiniekiem. Mūsu mērķis ir virzīties tajā virzienā, lai ikvienai personai mūsu organizācijā būtu viegli pieejamas nepieciešamās profesionālās izaugsmes iespējas. Mēs piedāvājam apmācības un citas iespējas jūsu karjeras attīstībai, izmantojot dažādus kanālus. No tiem svarīgākais ir ManpowerGroup Global Training and Development Center, kas piedāvā bezmaksas tiešsaistes apmācības visiem mūsu darbiniekiem visā pasaulē.