Mēs radām saviem klientiem inovatīvus darbaspēka risinājumus, lai viņi varētu darboties efektīvi un ētiski. Mēs palīdzam cilvēkiem atrast vērtīgus risinājumus viņu darba dzīvē.
Mēs ietekmējam miljonu cilvēku un ģimeņu dzīvi visā pasaulē.
Tā kā mēs saprotam cilvēku vērtību un darba savstarpējo saistību, ar savas kompetences palīdzību mēs piedāvājam cilvēkiem atbilstošus risinājumus.

Darbaspēka attīstīšana

Pēc ManpowerGroup uzņēmuma ieskatiem sociālā atbildība ir vairāk nekā tikai naudas ziedojums labdarības mērķiem. Uzņēmumam tas nozīmē tādu iespēju radīšanu, lai visi cilvēki varētu piedalīties darba tirgū. Tas nozīmē domāšanu ilgākā perspektīvā un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanu. Mums ir svarīgi palīdzēt stāties darba attiecībās cilvēkiem ar dažādām vajadzībām.
Visā pasaulē Manpower darbinieki sadarbojas ar sabiedriskām organizācijām, uzņēmumiem un valdībām, lai atrastu attīstības iespējas, kas varētu mainīt cilvēku dzīves. Kontaktējoties ar darba devējiem un darbiniekiem, esam unikālā pozīcijā, lai saprastu, kāda plaisa būtībā ir starp darba devēju gaidām un darbinieku prasmēm tagad un arī nākotnē, kā arī to, kādiem cilvēkiem darba tirgū ir nepieciešams papildus atbalsts. Vadoties pēc tā, mēs attīstām risinājumus šo divu pušu savešanai, piedāvājot risinājumu abām pusēm.
Mūsu sistēmas, programmas un politikas ir izveidotas tā, lai tās būtu ilgtspējīgas. Mūsu uzņēmuma galveno kompetenču vērtēšanas procesi un vervēšanas politikas nodrošina to, lai cilvēki netiktu diskriminēti. Mēs koncentrējamies uz iespējām un risinājumiem.
ManpowerGroup ar savu darbaspēka attīstības programmu ir dalījusies ar Starptautisko Darba organizāciju (International Labour Organisation).

Šeit varat lejupielādēt Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) atskaiti Disability in the Workplace:Company Practices“, lai iepazītu to tuvāk.

Atgūšanās no katastrofām

Katru gadu pasauli ietekmē dažādas katastrofas, kas vistraģiskākajā veidā pārvērš cilvēku dzīves. Daudzos gadījumos ģimenes apgādnieks var palikt bez darba vai vēl traģiskāk – bezvēsts pazudis. Darba atrašana ir ļoti būtiska, ja esi zaudējis visu un ir nepieciešams jauns sākums. ManpowerGroup attīstības filozofija vienmēr bijusi ar uzsvaru uz ilglaicību. Tā vietā, lai veiktu naudas ziedojumus, kā to dara daudzi citi uzņēmumi, mēs meklējam ilgstoša darba piedāvāšanas iespējas, lai izdzīvojušie varētu nodrošināt savas ģimenes un atjaunot savas dzīvesvietas. Mūsu iniciatīvas darbības rezultātā, lai palīdzētu cilvēkiem pēc katastrofas, globāli tiek izveidotas jaunas iespējas īslaicīgam darbam, lai apmierinātu cilvēku tūlītējās vajadzības pēc pārtikas un apģērba.

Par organizētajām programmām sīkāk varat lasīt šeit http://www.manpowergroup.com

Cilvēku tirdzniecība/piespiedu darbs

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma. Tiek lēsts, ka ik brīdi 12,3 miljoni cilvēku veic piespiedu darbu vai tiek pakļauti seksuālo pakalpojumu sniegšanai. Cilvēku tirdzniecība šobrīd pēc lieluma ir trešā lielākā nelegālā darbība pasaulē, kurai priekšā ir ieroču un narkotiku tirdzniecība. Visās valstīs, kurās darbojas ManpowerGroup, ir sastopama šī problēma un tas arī ir par iemeslu, kādēļ ManpowerGroup sevi ir saistījusi ar akciju „End Human Trafficking Now!”.
ManpowerGroup bija viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas pievienojās Atēnu Ētikas Principu programmai (Athens Ethical Principles), saskaņā ar kuru ir spēkā nulles tolerance attiecībā pret cilvēku tirdzniecību, t.i. sadarbība netiek veikta ne ar vienu uzņēmumu, kas jebkādā veidā gūst peļņu no cilvēku tirdzniecības. Tas attiecas gan uz mūsu klientiem, gan piegādātājiem, gan arī uz citiem biznesa partneriem.
ManpowerGroup pūles panākt, lai arī citi uzņēmumi atbalstītu šos principus, ir novedušas līdz tam, ka vairāk nekā 12 000 organizācijas ir parakstījušas šo aktu vai arī ir netiešā saistībā ar to caur savas darbības nozares federāciju.

Mēs aicinām Jūs pievienoties mums un cīnīties pret cilvēku tirdzniecību, parakstot šo Athens Ethical Principles iesnieguma formu.

Darbības ar bēgļiem

Pasaulē ir desmitiem tūkstošiem bēgļu. Galvenā bēgļu pārvietošanas problēma ir, ka viņi ir spiesti atrasties prom no mājām, bieži vien paliekot bez iespējas pelnīt iztiku savas ģimenes tuvumā. ManpowerGroup nodarbojas ar iespēju meklēšanu, lai, pateicoties dažādām partnerattiecībām, rastu risinājumu šī sociālā jautājuma atvieglošanai.
Manpower ir saistījis sevi ar organizāciju „United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)” un tās akciju „ninemillion.org”.
„Ninemillion.org” ir inovatīva vispasaules akcija, kas vērš uzmanību uz gandrīz 9 miljonu ilglaicīgi bēgļu nometnēs dzīvojošo bērnu problēmām. Akcijas mērķis ir izveidot globālu kopienu, piedāvājot jauniešiem iespējas savas nākotnes uzlabošanai ar izglītības un sportošanas iespēju palīdzību.

Iepazīstieties ar ManpowerGroup programmām ŠEIT